วิธีการสมัครแข่งขัน GO FIN GIRL

​สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564
(หมดเขตรับสมัครแล้ว)

รอบที่ 1 : รอบคัดเลือก

คุณสมบัติผู้สมัคร

GOFINGIRL SILHOUETTE

ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก

(ทางทีมผู้จัดงานจะประกาศวันรอบตัดสินใหม่ ให้ทราบอีกครั้ง)

สถานที่ : บริษัท GOFX ที่ The 9th Tower อาคาร B ชั้น 23

 

รอบที่ 2 : รอบตัดสิน

ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก

(ทางทีมผู้จัดงานจะประกาศวันรอบตัดสินใหม่ ให้ทราบอีกครั้ง)

สถานที่ : Studio Ramintra ซ. รามอินทรา 91/1


ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดทั้ง 6 คน จะได้เซ็นสัญญาร่วมงาน เป็น Brand Ambassador โดยจะมีรายได้ต่อคน 500,000 บาท/ปี
 


เงื่อนไขรางวัล Popular Vote

รางวัล Popular Vote 50,000 บาท จากกิจกรรมจะถ่ายทำเป็นคลิป และนำลง Facebook GOFX Thailand ผู้เข้าประกวดจะต้องกด Share
และตั้งให้เป็นสาธารณะ

ผู้ที่ได้ยอด Like and Share สูงสุดจะเป็นผู้ชนะ โดยจะทำการจัดกิจกรรมและตัดสินโดยจะประกาศสถานที่และวันเวลาที่ชัดเจนอีกครั้งนึง

หมายเหตุ

 1. ผู้ที่รับการคัดเลือกทั้ง 6 คน สามารถร่วมกิจกรรมทางการตลาดสัปดาห์ละ 3-4 วัน (สามารถปรับเปลี่ยนสโคปงานโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
   

 2. รูปแบบการเซ็นสัญญารายปี รับรายได้กว่า 500,000 บาทต่อปี
   

 3. ห้ามรับงานในธุรกิจคู่แข่ง ทั้งระหว่างที่อยู่ในสัญญา 1 ปี และหลังสัญญา 1 ปี
   

 4. การยกเลิกสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร ทางบริษัทอาจพิจารณาค่าปรับตามเห็นสมควร

 

 1. เพศหญิงโดยกำเนิด

 2. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร

 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ถึง 29 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

 4. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดีมีรูปร่างหน้าตางดงาม

 5. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Go Fin Girl รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Go Fin Girl (หากได้รับตำแหน่ง)

 6. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีประพฤติอันไม่เหมาะสม ที่อาจจะทำให้บริษัทเสียหาย อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ

 7. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

 8. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงทั้งภายใน และภายนอกร่างกาย

 9. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 10. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย

 11. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง